" We create financial knowledge
for a better life "

www.wealthedth.com

About Us

จุดเริ่มต้นที่มาจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่อยากช่วยให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในชีวิตทางการเงินของตนเองปลอดภาระหนี้สิน สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่สำคัญและเกิดความสำเร็จทางการเงินที่แข็งแกร่งสถาบันการอบรมในรูปแบบของ Workshop ที่ชื่อว่า Wealth Education จึงได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ ผู้เชี่ยวชาญที่
     ปรึกษาและวางแผนการเงิน ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมากกว่า 15 ปีเพราะเราเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเงินไปพร้อมกับกิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำ จริงผ่านวิธีการเรียนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น เพราะความรู้ที่ดีที่สุดคือความรู้ที่สามารถนำ ไปใช้ในชีวิตจริงจากประสบการณ์ จริงในการให้คำ ปรึกรึษาวางแผนการเงินส่วนบุคคลมาแล้วมากกว่า หลักพันราย ทำให้เรามั่นใจได้ว่า โค้ชทุกท่านจะสามารถถ่ายทอดเทคนิคทางการเงินและแนวปฏิบัติอย่าง
    มืออาชีพ ให้ผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนการเงินส่วนตัวของตนเองได้อย่าย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยความเชื่อในวิสัยทัศน์ของเรา พวกเรายินดีที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับคนไทยทุกคนในช่วงเวลานี้และในอนาคตหากคุณเป็นบุคคลที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิต ทางการเงินของตนเอง หรือหากคุณคือเจ้าของกิจการที่อยากเห็นพนักงานในบริษัทของคุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่ารอช้า! มาเรียนรู้ไปกับ Wealth Education วันนี้พบกับความรู้และประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปสู่ทิศทางใหม่ของความสำเร็จทางการเงินไปด้วยกันกับเรา 

www.wealthedth.com

Course highigth

Personal Financial Planning

วางแผนการเงินส่วนบุคคล

Design your Retirement Portfolio

แก่ไปไม่จนทุกคนทำได้

Tax Planning

วางแผนภาษีเป็นเห็นรายได้เพิ่ม

บริการจัดการหนี้
มีอนาคต

Basic Investment

ทุกเป้าหมายด้านการเงินสำเร็จได้ด้วยพื้นฐานการลงทุน

Advance Investment

ลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศไปได้ไกลกว่า

S__2605922_0

Realestate Investment

มือใหม่ลงทุนอสังหาฯ

Exclusive course

ออกแบบคอร์สให้เหมาะสม ตรงความต้องการ

www.wealthedth.com

Video Feedback

ทีมงานวิทยากรที่ปรึกษาวางแผนการเงิน

S__3014924

✦ คุณสรญา ทองประไพ

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน,AFPT

EDD83999-21F5-41F8-9DE4-FDEED79FD944

✦ คุณณัฏฐ์ ญาณสิทธิ

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน,AFPT

S__3039241

✦ คุณราชันย์ ตันติจินดา

นักวางแผนการเงิน CFP

203AA00C-863F-40A4-B2E4-301494B58F31

✦ คุณปณต งามเจตวรกุล

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( IC,IP)

S__3039243

✦ คุณทิม สาลี

ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน,AFPT

S__2605226

✦ คุณสภาช ประจบ

Investment Specialist(AFPT,IP,IC)

S__3039247

✦ คุณปาริฉัตร สุขบัญชา

ที่ปรึกษาด้านการเงิน,IC,IP

9673E79C-0BA5-4D25-9C1E-909A7829BC84

✦ คุณคงศักดิ์ กนกนทีสวัสดิ์

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน,FchFP,IP

BCCCB30A-AF17-445F-80E2-ADF22F21B07C

✦ คุณกวิน น้ำใจดี

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน

✦ คุณอภิชาติ ธีรทรงธรรม

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน

องค์กรที่เราได้รับความไว้วางใจ

ติดต่อเรา

 Wealth Education Group Co.,Ltd
29/16 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. 10230
Tel 0926569424
Email : wealtheducationth@gmail.com
Facebook : wealth education
line : Line@